Sme projekčná kancelária, ktorá vznikla na základe dlhoročnej spolupráce ateliéru interiérového dizajnu a kancelárie zameranej na architektúru a projektovanie pozemných stavieb. Aj to nám umožňuje napĺňať našu ambíciu, ponúkať komplexné riešenia, ktoré plne vystihujú vašu individualitu, prevádzkové i estetické nároky, so zreteľom na vývoj v oblasti materiálov a technológií a s dôrazom na energetickú hospodárnosť.